MHD ZDARMA

• Díky MHD zdarma ubyde na aut v centru a budeme moci rozšířit pěší zóny s předzahrádkami a okrasnou zelení
• Vybudujeme záchytná parkoviště u hlavních příjezdových tras
• Po vybudování parkovišť rezervujeme parkovací místa pro rezidenty v místě jejich bydliště
• Dlouhodobě se sníží náklady na údržbu komunikací v centru
• Město se stane pro všechny lepším místem k životu

BEZPEČNOST

• Důsledným vymáháním práva a opakovanými kontrolami v průběhu dne vytlačíme nepřizpůsobivé z exponovaných částí města
• Navýšíme počet strážníků-pochůzkářů na úkor motorizovaných hlídek a dopravních složek, jejichž jedinou činností je měření rychlosti na nesmyslných místech a vybírání pokut za botičky
• Obnovíme dobrovolnické a studentské hlídky na přechodech u mateřských a základních škol
• Přehodnotíme výši poplatků z ubytovací kapacity pro ubytovny, ve spolupráci se stavebním úřadem, hygienou, OSSZ a cizineckou policií zavedeme po celém městě opakované kontroly ubytoven s agenturními zaměstnanci, především v okolí zóny Borská Pole

ČISTOTA A POŘÁDEK

• Zavedeme pravidelné úklidy u kontejnerových stání a v okolí nádob na separovaný odpad
• Obnovíme svozové dny s bezplatným přistavením kontejnerů na velkoobjemový odpad dle potřeb občanů města a městských obvodů
• Veškerá dětská hřiště na území města vybavíme vhodným oplocením, jasným provozním řádem a napojením na městský kamerový systém
• Přehodnotíme nevhodné umístění a značení cyklostezek na chodnících v místech častého pohybu dětí a maminek s kočárky
• Na Lochotíně a dalších místech města zmapujeme a zlegalizujeme průšlapy a opravíme nevyhovující chodníky, zajistíme občanům bezpečnou a pohodlnou chůzi
• Prosadíme do rozpočtu města vyčlenění finančních prostředků na urychlené vybudování vodovodu, kanalizace, chodníků a komunikací na Výsluní a v dalších okrajových lokalitách

VZDĚLÁVÁNÍ

• Rozšíříme kapacity mateřských a základních škol přistavením tříd ve stávajících školách a rekonstrukcí vhodných městských objektů, které jsou v současnosti pronajímány třetím osobám, např. dostavbou stávajícího objektu rozšíříme kapacitu mateřské školy v Křimicích, kde zároveň vznikne i prostor pro setkávání seniorů, či jiných spolků a kroužků
• Do roka zřídíme mateřskou školu na Valše formou koupě a následné přestavby rozestavěného nebo již dokončeného domu, tento model zvážíme i v dalších okrajových částech města
• Vytvoříme transparentní dotační program pro podporu alternativní předškolní péče (dětské skupiny, firemní školky aj.)
• Finančně i organizačně budeme významně podporovat posílení nabídky zájmového a uměleckého vzdělávání.

SPORT A VOLNÝ ČAS

• Zavedeme víceletý dotační program pro sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží, zajistíme jejich stabilizaci, rozvoj a jistotu financí v delším horizontu
• Na jednotlivých obvodech budeme provozovat malokapacitní autobusy, které budou zdarma nebo za symbolické jízdné k dispozici mateřským školám, sportovním klubům, seniorům aj.
• Dořešíme majetkoprávní vztahy k areálu „Lopatárna“ na Doubravce a vybudujeme v této unikátní lokalitě nový sportovně relaxační areál
• Považujeme za nepřijatelné, že díky liknavosti vedení města došlo k uzavření kulturního domu PEKLO. Začneme s okamžitou rekonstrukcí
objektu, aby zde mohl pokračovat kulturní a společenský život. Pro maturitní třídy, které přišly o jediný cenově dostupný sál, budeme prosazovat účelový příspěvek na maturitní ples

LEPŠÍ BYDLENÍ

• Zvýhodníme bydlení pro mladé rodiny a pro seniory změnou koncepce obecního bytového fondu a výstavbou dalších nájemních malometrážních bytů v majetku města
• V odůvodněných případech poskytneme seniorům doživotní příspěvky na nájemné, ať už formou slevy nebo dotace
• Vyrovnáme disproporce infrastruktury a služeb v okrajových částech města, např. zajistíme instalaci bankomatu do objektu radnice v Křimicích, kde dosud není ani jeden bankomat

MHD ZDARMA

To není jen výkřik do tmy. MHD zdarma je reálné a přinese řadu pozitivního. Půjde jen o minimální zatížení městské kasy, vypadnou sice příjmy, ale zároveň zrušíme velmi vysoké náklady na distribuci jízdenek, provoz Plzeňské karty, terminálů ve vozech, revizory, apod. Zavedení MHD zdarma nepředstavuje v součtu více než cca 3 % městského rozpočtu. Naopak jen slevy pro někoho nic neřeší, naopak vytváří nerovnost mezi různými skupinami občanů. MHD zdarma pomůže postupně řešit i dnes hodně složitou dopravní situaci v centru Plzně.

Jen minimální zatížení městské kasy

Příjmy z jízdného dnes tvoří pouze menší část nákladů na provoz MHD. V případě zavedení MHD zdarma tyto příjmy vypadnou zcela, ale zároveň zrušíme velmi vysoké náklady na distribuci jízdenek, provoz Plzeňské karty, provoz terminálů ve vozech, revizory a náklady související s právními službami za vymáhání.

Zavedení MHD zdarma tak v součtu nepředstavuje více než 3 % městského rozpočtu.

Jen slevy nestačí

Sleva nic neřeší. Naopak. Zavedení slevy představuje čistý výpadek příjmů bez jakékoli související úspory

Takové řešení je ryze populistické a zároveň zcela neekonomické.

Řádný občan už nebude platit MHD dvakrát

Rozumní občané vědí, že MHD zdarma neznamená, že „je to nic nestojí“. Již dnes na provoz plzeňské MHD přispívají ze svých kapes formou daní. Problémem jsou jiní „cestující“, kteří „MHD zdarma“ už mají dnes! Jde zpravidla o sociálně nepřizpůsobivé občany, kteří na systému parazitují a navíc v převážné většině systém ještě zatěžují nákladem na revizory a dalšími náklady na – zpravidla marné – vymáhání pokut!

Pro řádné občany MHD zdarma znamená, že nebudou již platit dvakrát – nejprve v daních, pak v jízdném!

Může zavedení MHD zdarma reálně snížit počet aut ve městě?

Samozřejmě nejsme naivní a nemyslíme si, že zavedení MHD zdarma přiměje ihned všechny řidiče nechat své auto doma a sednout do tramvaje. S tím samozřejmě též souvisí již dlouho slibovaná a stále nerealizovaná záchytná parkoviště. Jsme však přesvědčeni, že v průběhu dne lidé po zavedení MHD zdarma spíše nežli automobil častěji použijí MHD a to především na kratší pojížďky v rámci města. Zvláště pak, nemusí li řešit, kde koupit jízdenku, zda mají předplaceno atd., prostě sednou na tramvaj či trolejbus a vystoupí o stanici dvě dále. Tam, kde MHD zdarma již funguje (Frýdek -Místek, Strakonice, Litoměřice, Valašské Meziříčí ad.), se jednoznačně prokázalo snížení automobilové dopravy v centru.

Plzeň se stane přátelštějším městem pro všechny Plzeňáky.