Jiří Strobach

Předseda hnutí, kandidát MO Plzeň 3

„Rád bych opět viděl, jak se náš
obvod Plzeň 3 rozvíjí. Budeme rádi řešit
to, co lidé opravdu potřebují.“

strobach@novaplzen.cz

MUDr. Jiří Klečka PhD., MBA

Kandidát na primátora města Plzně, kandidát pro Magistrát

„Jako lékař specialista pomáhám lidem
celý život se zdravotními problémy. Rád
bych pomohl i při správě věcí veřejných
v našem městě.“

klecka@novaplzen.cz

Markéta Brousilová

Kandidátka na starostku Křimic, kandidátka MO Plzeň 5

„Přesto, že jsem mladá, ráda bych
pomohla rozvíjet život v našem
obvodu. Budu usilovat o rozšíření
naší školy na devět tříd.“

brousilova@novaplzen.cz