SETKÁNÍ NA HVĚZDĚ POTĚŠILO

18.9.2018

V úterý 18. září jsme se potkali na Borech v parku Na Hvězdě. Nádherné počasí a spousta známých a přátel. Jirku Strobacha nejvíc potěšila vřelost a slova díků za vše co pro obyvatele této části udělal. Vzpomínalo se, jak se podařilo dopravními opatřeními zklidnit dopravu v této části města. Slova díků padla i v souvislosti s razantním postupem Jiřího Strobacha proti výstavbě čerpací stanice v Sukově ulici. Nálada byla výborná a Petr Kastner pobavil publikum svým moderátorským vystoupením. Děkujeme všem za podporu.

image image

Petr Pešík

17.9.2018

Petr Pešík je kandidát hnutí Nová Plzeň do zastupitelstva městského obvodu Pleň 3 a zároveň do zastupitelstva města Plzně. Petr Pešík dlouhodobě pracuje jako manažer v oblasti těžkého strojírenství pro významné plzeňské společnosti v oblasti nákupu a zahraničního obchodu. V uplynulých čtyřech letech působil ve funkci člena Komise investic a údržby městského obvodu Plzeň 3.

Z jakého důvodu kandidujete do městského obvodu Plzeň 3?

„VJsem původem z Plzně a až na pár let strávených v zahraničí a v Praze, zde bydlím celý život. Z toho prakticky po celou dobu jsem občanem městského obvodu Plzeň 3. Větší část života jsem prožil ve Skvrňanech, posledních pár let žiji v Radobyčicích. Chtěl bych, aby moje rodina žila v rozvíjejícím se, bezpečném a perspektivním prostředí. Když se rozhlídnu, jakým směrem se komunální politika ubírá, jak se vše řeší a spíše neřeší, co se dělá pro město, pro lidi a hlavně pro malé děti, které zde budou vyrůstat, cítím osobní povinnost a závazek s tím něco dělat, v případě že bude v mých silách to ovlivnit."

Jaké jsou vaše plány v případě, že uspějete v komunálních volbách a co se budete snažit prosadit na zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 3?

„Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do rovin. Městský obvod Plzeň 3 je poměrně nesourodé prostředí, které zahrnuje jednak střed města, rozsáhlé sdružení obytných a panelových domů jakou jsou Skvrňany, Bory, střed města apod., a příměstské, řekněme bývalé vesnice, jako jsou Radobyčice a Valcha. Občany z jednotlivých oblastí mají rozdílné problémy. V Radobyčicích lidi trápí nižší frekvence a dostupnost MHD, zpomalovací retardéry, vybudování cyklostezky na Bory, mateřská školka. Lidem na Valše chybí slíbený kruhový objezd, dopravní napojení na Borské pole, opět mateřská školka. Občané Bor, Skvrňan a středu města mají problémy s parkováním a v poslední době bohužel i s bezpečností. Je zapotřebí se soustředit na konkrétní otázky a potřeby občanů. Když pominu populisticky oblíbená témata voleb, jako jsou aquaparky a jiné nesmyslně velké projekty, kde se jedná o investičních plánech v řádu stovek miliónů a kde zastupitelé města, ať to před volbami slibují, prakticky nemají možnost tyto projekty ovlivnit, chtěl bych se soustředit na prosazení jednak našeho klíčového bodu programu MHD zdarma a především na zvýšení bezpečnosti ve městě. Obrovský nárůst agenturních zaměstnanců, který z velké části tvoří problematičtí a nepřizpůsobiví občané z východu, přináší závažné bezpečností riziko a mám obavu, že tento stav se bude zhoršovat. Mnoho z nich se po ztrátě práce, což je při jejich nulové kvalifikaci a vzdělání naprosto běžný a denní jev, zařadí do již tak obrovské armády bezdomovců. Jelikož jsem otec, vyrostl jsem zde, platím dosti vysoké daně a Plzeň je můj domov, tak mám legitimní právo, aby moje děti vyrůstali v bezpečném prostředí. Domnívám se, že tento stav se musí začít okamžitě řešit. Samozřejmě s ohledem na rozvoj průmyslu, který tvoří nezanedbatelný příjem pro město Plzeň a ovšem navíc přináší pracovní příležitosti, nejen pro zahraniční zaměstnance. Na druhou stranu, regulace ubytoven a zvýšení kontrola ze strany Policie ČR a zejména Městské police je naprosto nezbytná. Následně postupné omezení množství zahraničních pracovníků a náhradou vlastními lidmi, vidím jako jedinou možnost pro zachování bezpečnosti, nejen v Plzni, ale v celém Česku. Dále bych rád prosadil, jako neprostou nezbytnou součást bezpečnosti, kamerové systémy v okolí mateřských a základních škol. Děti jsou nejvíce zranitelnou součástí naší společnosti a je povinností každého z nás je chráni.“

Máte nějaké další nápady jak zlepšit život vašich spoluobčanů?

„Jak už jsem zmínil, nejde ani tak o moje nápady, ale o požadavky a potřeby spoluobčanů. Na druhou stranu, nemohu slibovat to, co nemohu splnit, ani ovlivnit. Důležité je lidem naslouchat a podle jejich požadavků se snažit prosadit a zrealizovat jejich myšlenky. Samozřejmě s ohledem na finanční možnosti, reálnost a smysluplnost. Určitě bych se snažil o zkvalitnění svozu separovaného odpadu. Současné rozmístění nádob na separovaný sběr je nedostatečné, navíc zmizely kontejnery na bioodpad a lidé jsou nuceni biologické odpady vyhazovat do komunálního odpadu. Nejen odpady, ale environmentální témata všeobecně považuji za naprosto klíčové pro rozvoj regionu. Dalším velkým tématem je bydlení pro mladé. Naprosto neúnosná situace je pro mladé rodiny, které nedosáhnou na hypotéku, ale pracují v Plzni a chtějí zde vychovávat svoje děti. Cestu v budování nájemních městských bytů, vidím jako další klíčový bod pro rozvoj a pomoc mladým lidem."

Jaký je váš názor na vaše volební téma MHD zdarma?

„Jednoznačně prosazuji tento záměr. Na výsledovce hospodaření města Plzně, by měly případné ztráty ze zisků hodnoty v úrovni pozadí. Tento projekt byl zrealizován již v řadě českých a evropských měst a nevidím důvod, proč by se Plzeň nezařadila mezi průkopníky této historie. Pracující občané platí nezanedbatelné částky na daních a tato výhoda by jednoznačné zlepšila nejen život, ale i myšlení a hrdost občanů, že žijí v Plzni. Navíc dokážete si představit kolik lidí se vyhne nesmyslným exekucím za jednou zapomenutou a nezaplacenou pokutu.“

image

Jan Zilvar, lídr MO Plzeň 4 Doubravka

17.9.2018

Jan Zilvar je kandidátem hnutí Naše Plzeň na starostu v městském obvodu Plzeň 4. Jeho profesní život je spojený s médii, zejména rozhlasem. Byl u začátků soukromého vysílání na začátku 90. let. Jeho jméno je spojeno zejména se stanice Radio Bonton a Country rádio. V rozhovoru, který nám poskytl, se snaží najít lepší podmínky pro život v Plzni

Co byste jako zastupitel chtěl zlepšit na městském obvodu Plzeň 4?

„Víte, jakákoliv velkolepá řešení a projekty, které mohou kandidáti v předvolební kampani nabízet je podezřelá. Práce zastupitele, je především o poctivé práci v týmu těch, co musejí mít na paměti lepší životní podmínky pro své spoluobčany. A protože na Doubravce žiji vidím kolem sebe to, že by tu mělo fungovat lepší možnost parkování pro občany žijící zde, nejsme přece parkovištěm města. Dále bych viděl o něco lepší obslužnost městskou dopravou. A zejména vyžití pro aktivní sportovce. Nemáme tu žádný prostor pro malé i velké sportovce a to je škoda, protože riskujeme, že se bude sportovat v ulicích a to je zase problém bezpečnosti. Prostě všechno souvisí se vším. Výsledek pak musí být uspokojivý hlavně pro lidi."

A jaké jsou vaše vize v zastupitelstvu města?

„Kromě našeho zásadního volebního tématu, je to určitě řešení problému sportovního areálu SK RAPID Plzeň „Lopatárna“. Zde by naší městské části slušel multifunkční sportovní areál vhodný pro různé sporty včetně atletiky, cyklistiky, in-line bruslařů a prostor pro první krůčky malých sportovců. Určitě by tento prostor uvitali i sportovně založení senioři, kteří by tak našli prostor nejen pro své aktivity, ale zejména pro setkávání. Obecně o možnosti se setkávat a využívat společné prostory pro své aktivity by mělo základem naší vize.“

Jak se stavíte k vašemu stěžejnímu tématu letošních voleb - MHD zdarma?

„MHD zdarma se pomalu a jistě stává standardem a není to téma jen u nás, ale i v zahraničí. Kromě řešení dopravní situace je to i symbolické gesto města svým občanům, o které se má starat. Jde o to, aby se naučil městskou dopravu využívat opravdu každý bez překážek. Přitom rovnou dodám, že takový systém nerezignuje na přepravní řád a bezpečnost. Proto argument, že tento systém otevře autobusy, trolejbusy a tramvaje bezdomovcům a nepřizpůsobivým je lichý. Městská policie může konat stejně efektivně, podle přepravního řádu, jako nyní. A navíc takoví lidí jezdí dopravou „zdarma“ již dnes. Takže není co řešit."

Poslední otázka na závěr – na co byste pozval voliče před volbami?

„Samozřejmě bych všechny pozval k našim stánkům. Putujeme Plzní, vedeme kontaktní kampaň, neschováváme se, diskutujeme. Máme dárky pro děti včetně nafukovacího hradu. Denně na našich stránkách a facebooku informujeme, kde nás můžete vidět. A samozřejmě všichni se pohybujeme, nakupujeme a procházíme se po našem obvodu, tak si můžeme popovídat o Vašich potížích a našich návrzích kdykoliv.“

image

Miroslav Vlček, lídr MO Plzeň 1 Lochotín

17.9.2018

Miroslav Vlček je jedním z těch, kteří se budou v letošních komunálních volbách ucházet o Váš hlas. Kandiduje do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1. Je to člověk podnikavý a podnikající, má rád výzvy, kterým úspěšně čelí. Je spolumajitelem úspěšné firmy a na politická kolbiště se vrhá poprvé.

Co byste jako zastupitel chtěl zlepšit na městském obvodu Plzeň1?

„To je otázka asi na delší debatu, ale shrnu ji do pár stručných bodů. -Zejména parkování, to je na jedničce palčivý problém. Jeho řešení není snadné, to si uvědomuji, ale jedno rychlé, alespoň dílčí řešení nasnadě je. Odstranit z ulic vraky aut, kterými nikdo léta nejezdí.
-Vinice by si jistě zasloužily ještě jedno dětské hřiště."
-Co se týká bezpečnosti, je potřeba zakročit proti osobám okupujícím prostor před večerkami a prodejnami potravin, které zde od brzkých ranních hodin postávají a pod vlivem alkoholu otravují slušné lidi.
-Déle bych rád prosadil chodníky v místech vyšlapaných cestiček. Architekti při výstavbě sídliště měli jistě dobré myšlenky, ale lidé nám ukazují, kudy by chodníky skutečně měli vést. Bude určitě o mnoho pohodlnější a bezpečnější chodit po zpevněné dlažbě, než po rozmáčených a zablácených cestách.
-Zasadím se o častější vyvážení nádob na tříděný odpad, hnědé popelnice jsou v místech se zástavbou rodinných domů plné do pár minut po vyvezení.
-Možná to vypadá jako malé věci, ale malé jsou pro ty, co na ně koukají z druhého konce města, pro občany jichž se dotýkají tak malé nejsou. A o tématech jako je obchvat, nebo akvapark nemluvím záměrně, jejich prosazení mají všichni na kandidátkách už 30 let, to by bylo mlácení prázdné slámy.“

A jaké jsou vaše vize v zastupitelstvu města?

„Moje vize jsou naplnění výše zmíněných proklamací, prosazení našeho hlavního motta MHD zdarma a pak jako starosta obvodu raději spojovat, než rozdělovat lidi v zastupitelstvu. Znovu zavést funkci radního pro bezpečnost. Jsem připraven zveřejnit svůj mobil. A ten na Andreje nepotřebuji, myslím si, že naše problémy si vyřešíme sami, máme na to dost schopností i zkušeností a Andrej ať si řeší vládu.“

Jak se stavíte k vašemu stěžejnímu tématu letošních voleb - MHD zdarma?

„Když jsem si sondoval mezi známými, ale i neznámými lidmi jaké mají na MHD zdarma názory, setkal jsem se se stanovisky od absolutně souhlasných, po úplně nesouhlasné. Hlavním argumentem proti bylo, že zdarma není nic a že jakákoli cena za lístek reguluje výskyt lidí zanedbaných a bezdomovců. Já tvrdím, že bezdomovci a jim podobní občané MHD zdarma již mají, protože pokuta je nijak neomezuje – je v jejich případě naprosto nevymahatelná. Na tento argument může přijít odpověď, že je alespoň můžeme z dopravy vykázat, protože nemají jízdenku, ale na to již pamatuje současný přepravní řád, který pamatuje na případy, kdy jsou ve voze lidé, kteří ničí vybavení vozu, jsou hluční, či jen špinaví a zapáchají. Tyto argumenty jsou tedy naprosto liché a je třeba dát na misku vah klady a ty jasně převažují. Ti co s myšlenkou MHD zdarma souhlasili, se těšili zejména na to, že jim zůstane v kapse nějaká ta pětistovka měsíčně. Mnozí si uvědomují, že už MHD jednou platí z daní a proto by rádi využili možnosti mít ji dál zdarma. Mnoho lidí to jistě přesvědčí, aby nechali auta doma a do města vyrazili tramvají či busem a nám všem se bude lépe dýchat.“

Poslední otázka na závěr – na co byste pozval voliče před volbami?

„Zejména k poklábosení s našimi kandidáty, není nic lepšího, než se seznámit a udělat si obrázek. Každého rádi pohostíme pivkem něčím na zub, pro děti limonádou, či palačinkou a nejmenší se svezou na kolotoči.“

image

Chvojkové lomy na Slovanech

17.9.2018

Dnes jsme si společně užili odpoledne ve Chvojkových lomech na Slovanech. Radek Sladký, náš kandidát na starostu v obvodu Plzeň 2, trpělivě všem vysvětloval jednotlivé body našeho volebního programu. Jirka Strobach odpovídal nejčastěji na otázky ohledně MHD zdarma. Pro děti to byl zase mazec na kolotoči a skákacím hradu. Při každém rozdávání našich medvídků se kolem nás utvořil obrovský hrozen rodičů a dětí. Krásné počasí nám přálo a nezbývá než se zase těšit na zítřejší setkání na Borech v parku Na Hvězdě. Těšíme se na vás od 15:00 do 18:00 hodin.

image image

PLzeň na Doubravce

10.9.2018

V pondělí 10. září probíhalo naše setkání s občany Plzně na Doubravce. U OC Centrum za námi přišla řada lidí diskutovat o našem volebním programu. Lídr našeho hnutí Jirka Strobach vysvětloval příchozím jak pomůže MHD zdarma i celkovému zklidnění dopravy v centru. Naši kandidáti z Doubravky s vámi diskutovali i o sportovním areálu Lopatárna, kde chceme dořešit majetkoprávní vztahy a začít budovat moderní sportovní a relaxační areál. Jako tradičně se na naší akci vyřádily i vaše děti. Děkujeme za vyjadřovanou podporu a věříme, že společně naplníme většinu našich programových bodů.

image image

Markéta Brousilová, lídr MO Plzeň 5 Křimice

8.9.2018

Co vás vedlo k tomu kandidovat do městského obvodu Plzeň 5 - Křimice?

„V Křimicích jsem se narodila, žiji zde celý život a mám k tomuto obvodu velice kladný vztah. Nyní zde vychováváme naši dceru, a právě ona byla impuls k tomu, proč jsem se rozhodla kandidovat. Chtěla bych, aby tady všechny děti vyrůstaly stejně tak rády, jako já. S tím je samozřejmě spojené i kvalitní vzdělávání ve škole a školce. Obě instituce zde sice jsou, ale ve školce je (podle letošního zájmu) míst málo a škola není našeho obvodu, ale je pronajímána od jiných institucí. Ráda bych usilovalo o to, abychom měli vlastní budovu školy a rozšířili místní školku. Určitě to ale nejsou jediné problémy našeho obvodu. Víte, když jsem byla na mateřské, většinu času jsme trávily s dcerou venku. A protože jsem v celku upovídaný člověk, na každém rohu se s někým zapovídám a tím se ke mně (vlastně neúmyslně) dostávají problémy, které místní obyvatele trápí. Chtěla bych jim nejen naslouchat, ale pomoci jim tyto problémy řešit a najít společnou cestu, aby se jim zde lépe žilo.“

Jste přece jen mladá, nevnímáte to jako nevýhodu oproti ostatním kandidátům?

(Smích) „Nejste první a asi ani poslední, kdo mi tuhle otázku položil. Abych vám ale odpověděla, vůbec nevnímám svůj věk jako nevýhodu. Ba naopak, vnímám to jako svoji výhodu. Myslím si, že je třeba, aby v každém zastupitelstvu byly zastoupeny všechny věkové vrstvy obyvatel, jen tehdy se mohou zaměřit na všechny problémy které místní obyvatele tíží. To, co trápí nás mladé, může být pro starší obyvatele nepodstatné a naopak.“

Čím dále byste chtěla zlepšit život ve vašem obvodu?

„Tak jako ve většině obvodů je problémem parkování, i u nás tomu není jinak. I na tento problém bych se ráda zaměřila a usilovala o vybudování dalších parkovacích míst. Dále bych se chtěla zaměřit na možnosti zřízení bankomatu, který Křimickým občanům již několik let chybí a v neposlední řadě pomáhala organizovat nejrůznější kulturní akce, jak pro děti, tak i koncerty pro dospělé nebo akce pro naše důchodce.“

Myslíte si, že vaše hlavní téma MHD zdarma voliče osloví?

„Pevně v to věřím, vnímám tento krok jako velký přínos pro občany Plzně. Již v několika městech MHD zdarma funguje s kladnými ohlasy. Uvidíme, zda se Plzeň mezi tato města také zařadí. Je to jen na voličích, a proto bych byla velice ráda, aby účast na říjnových komunálních volbách byla hojná a občané si samy svým hlasem rozhodly, kam budou investovány jejich peníze vybírané na daních.“

image

Jan Fischer, kandidát do zastupitelstva města Plzeň

7.9.2018

Jan Fischer je jedním z těch, kteří se budou v letošních komunálních volbách ucházet o Váš hlas. Kandiduje do zastupitelstva města Plzně a zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3, kde byl již čtyři roky zastupitelem a též čtvrtým rokem pracuje v kontrolním výboru. Je člověkem mnoha tváří, protože je známý též jako předseda neziskové organizace Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Plzeň a tuto funkci vykonává již deset let. Když se ocitnete v úzkých, můžete si být jisti, že právě tento muž vám podá pomocnou ruku.Tento kandidát? je oddaný rodinné firmě, která se již několik generací věnuje zlatnickému řemeslu,( což se pojí s přesnou prácí a trpělivostí). Naskytla se nám jedinečná příležitost udělat s ním rozhovor, sestávající se z nejčastěji kladených otázek voličů.

Co byste jako zastupitel chtěl zlepšit na městském obvodu Plzeň 3?

„Komunální politika není o velkých projektech, výstavby akvaparků ani dopravních stavbách, které se řeší mnohdy roky i desetiletí, komunální politika je o aktuálních potřebách občanů v dané lokalitě, často velmi drobných a některými politiky neprávem opomíjených. Velmi mne například trápí nedostatečná infrastruktura v oblasti Výsluní, kde je dle územního plánu bydlení čisté, lidem zde bylo umožněno postavit rodinné domky, ovšem bez možnosti adekvátní likvidace splaškových vod. Tento problém se musí urychleně řešit, lidé nechtějí čekat roky na komplexní řešení odkanalizováním, situace je v tuto chvíli neudržitelná, lidem tyto problémy denodenně komplikují jejich životy, proto bychom měli, jako obvod zajistit za rozumných podmínek odvoz odpadních vod z tohoto a jiných podobně nedořešených území. Další moji prioritou je starost o účelný rozvoj areálu Škodaland, který navštěvují desítky tisíc lidí ročně a stává se vyhledávanou atrakcí především v letních měsících.”

A jaké jsou vaše vize v zastupitelstvu města?

„Zde je na první příčce samozřejmě systémové řešení problému s bazénem SK Radbuza v Kozinově ulici. Zastávám názor, že nejlepší řešení je, aby byl převzat městem, které by jej zrekonstruovalo, financovalo a spravovalo.”

Jak se stavíte k vašemu stěžejnímu tématu letošních voleb - MHD zdarma?

„Mám k tomuto tématu kladný postoj, ale také chápu skeptické názory některých spoluobčanů. Přesto se těším, pokud tento návrh projde, na zklidnění dopravy v centru města. Pevně věřím tomu, že se občané dokáží sami rozhodnout, jak chtějí utratit peníze ze svých daní a zda-li právě MHD je tou službou, kterou ze svých daní chtějí financovat.”

Poslední otázka na závěr - na co byste pozval voliče před volbami?

„Pokud nás navštívíte v jednom z našich stánků, dostanete plyšového medvídka pro vaše děti a máte možnost nám říct, co vás trápí přímo v místě vašeho bydliště,” vzkazuje s úsměvem pan Fischer.

image

SETKÁNÍ

2.9.2018

Jako voda nám uběhl první týden setkávání s vámi, občany Plzně. Jsme velice potěšeni vysokou návštěvností našich akcí. Jsme rádi, že si děláte čas a chodíte si s námi popovídat a děkujeme moc za podporu, kterou našemu hnutí vyjadřujete. Naše předvolební akce bereme i jako příležitost zjistit, co vás trápí a co chcete zlepšit. Vše si pečlivě zapisujeme, a věřte, že pokud od vás voličů dostaneme silný mandát, tak to budou první věci, které budeme po volbách řešit. V našich akcích pokračujeme. Pokud jste se tedy za námi ještě nedostali, přijďte za námi na další setkání. Těší se na vás kandidáti Nová Plzeň.

image image

SETKÁNÍ NOVÁ PLZEŇ

29.8.2018

Nová Plzeň rozjela kampaň v ulicích Plzně. Velké road show a setkání s kandidáty se konají po celém městě. Už máme za sebou úspěšné akce v parku Zemník na Košutce a u Galerie Slovany. Ve čtvrtek 30. srpna proběhne akce na Mikulášském náměstí a v pátek 31. srpna v ulici U Borského parku nedaleko konečné. Od 15 do 18 hodin se těšte na naše kandidáty, s kterými si můžete popovídat, dále občerstvení zdarma, kolotoč a skákací hrad pro děti. A hlavně opět pro vás budeme mít spousty dárků včetně roztomilých plyšáků. Krásné medvědy Nová Plzeň rozdáváme na akci všem dětem. Těšíme se na vás. Sledujte termíny setkání na stránkách www.novaplzen.cz.

image image

MEDVÍDCI

27.8.2018

Právě nám přišel kamion plný medvídků Nová Plzeň. Od úterý rozdáváme tyhle roztomilé plyšáky dětem po celé Plzni. V úterý 28. srpna se na váš těšíme v Parku Zemník v Toužimské ulici na Košutce, ve středu u Galerie Dvořák na Slovanech, ve čtvrtek na Mikulášském náměstí a v pátek v Borském parku u konečné. Na místě budou naši kandidáti vždy od 15 do 18 hodin! Těšte se i na občerstvení, kolotoč, skákací hrad. My se těšíme na vás. NOVÁ PLZEŇ!

image image

HASÍME ŽÍZEŇ V CELÉ PLZNI

22.8.2018

O náš promotým je tento týden opravdu velký zájem. Kdekoliv se objevíme, tak nás lidé rádi vidí. Vodu máme dobře vychlazenou a každý se rád osvěží douškem pramenité vody. Navíc i naše volební téma MHD ZDARMA lidi upřímně zajímá.

image image

Jiří Strobach před budovou Českého rozhlasu v Plzni na vzpomínkové akci k 21. srpnu 1968.

21.8.2018

Važme si svobody. Někdy mám pocit, že bereme svobodu jako samozřejmost, proto je třeba si připomínat historii. Což platí i o 21. srpnu 1968. Nikdy nezapomínejte a važte si svobody! Není to samozřejmost.

image image

VODA PŘIŠLA VHOD

7.8.2018

Od pondělí 6. srpna křižují naše hostesky Plzeň a nabízí občanům zdarma osvěžení v podobě našich chlazených minerálních vod. V tomto horkém letním počasí se lidé rádi osvěží douškem svěží vody. Voda přijde vhod nejen v rozpáleném městě, ale i na přírodních koupalištích v oblasti Boleveckých rybníků, kde se děvčata zastavila.

image image

PETICE MÁ USPĚCH

25.6.2018

V pondělí jsme sbírali podpisy pod naší petici „MHD ZDARMA“ na Borech. Na konečné tramvaje se u našeho pultíku zastavovala řada občanů, kteří chtěli vysvětlit, jak bychom to udělali, aby mohla být MHD opravdu zdarma. Lídr našeho hnutí Jiří Strobach všem trpělivě vysvětloval, jak by se tento projekt z městského rozpočtu financoval..

image image

U BRANKY BYLA FRONTA

18.6.2018

Zájem o informace k petici „MHD ZDARMA“ byl dnes opět značný. Často se tvořila i fronta zájemců, kteří chtěli připojit svůj podpis. Zajímavou informaci nám předal i mladý pár turistů z Estonska. Ten nás informoval, že tento moderní přístup k veřejné městské dopravě již funguje i u nich v hlavním městě Tallinnu, které má více než 400 000 obyvatel.

image image

NA LOCHOTÍNĚ JE ZÁJEM

8.6.2018

Na Lochotíně jsme s vámi diskutovali na křižovatce U Králíka. Dnes nás navštívilo hodně studentů středních a vysokých škol. Téma MHD ZDARMA veřejnost opravdu zajímá. Do diskuze přispěla i studentka z Frýdku Místku, které ostatním vysvětlila, že u nich již veřejná doprava zdarma funguje a provoz aut v centru se znatelně snížil

image image


Orange Pineapple - © 2018